Workeb aIYS- iCMS- sCMS

Akıllı İçerik Yönetim Sistemi

workeb bir içerik yönetim sistemi olarak tasarlanmış olmakla bırlıkkte (kısa aİYS, Akıllı içerik yönetim sistemi) çoğunlukla web sitelerinde ve aynı zamanda diğer medya türlerinde kullanılmak üzere dijital içeriğin  toplu olarak oluşturulması, işlenmesi, düzenlenmesi ve sunulması için bir yazılımdır. Bu içerik, metin ve multimedya belgelerinden oluşabilir. Uygun erişim haklarına sahip bir yazar, bu tür bir sistemi pek çok durumda çok az programlama veya HTML bilgisi ile çalıştırabilir, çünkü sistemimiz çoğu grafiksel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Workeb aİYS, ortamdan bağımsız veri depolamaya özel bir önem vermektedir. Örneğin, istenirse içerik bir PDF veya HTML belgesi olarak çağrılabilir; Tamamen dinamik sistemlerle, formatlar sorguya kadar oluşturulmaz. Klasik bir ilişkisel veritabanı genellikle içeriği depolamak için kullanılır (MySQL, PostgreSQL gibi; bir İçerik Yönetim Sistemi  tarafından desteklenen veritabanları sistem gereksinimlerinde listelenmiştir). Klasik bir veritabanı olmadan çalışan bazı karmaşık kurumsal Eklentiler de vardır. İçeriğin dosyalarda depolandığı düz dosya içerik yönetim sistemleri de vardır. 

Şimdi tam zamanı